Klauwmanagementplan, wat is dat dan…?

John

Naast dat het een heel mooi scrabblewoord is, is het vooral een plan wat houvast geeft op de weg naar goede klauwgezondheid. Inzichten verkrijgen, kijken naar de mogelijkheden en dan een uniek klauwmanagementplan maken voor uw eigen bedrijf, het plan vormt de route naar de stip op de horizon.

Het fundament voor het klauwmanagementplan bestaat uit 4 pijlers, deze pijlers vormen samen alle factoren die van invloed zijn op de klauwgezondheid. Door deze 4 pijlers te verwerken in het klauwmanagementplan, worden alle risicofactoren voor klauwaandoeningen aangepakt. Hieronder een korte uitleg.

Door de infectiedruk te verlagen neemt de kans op bacteriële infecties af. Het is belangrijk om een zo schoon en droog mogelijke omgeving voor de koeien te realiseren. Het desinfecteren van de klauwen kan bijdragen aan het verlagen van de infectiedruk en zo infectieuze klauwaandoeningen (IKA’S) doen voorkomen.

 

Voor gezonde sterke klauwen is een gezonde koe nodig. Hoornkwaliteit, klauwvorm en dikte van het vetkussen zijn allemaal nauw verbonden met kwaliteit van ruwvoer, kwaliteit van het drinkwater, mineralen/vitamine voorziening, BCS (Body Condition Score)  en fokkerij.

 

 

Train uzelf in het vroegtijdig herkennen van een kreupele koe, bijvoorbeeld door de mobility score toe te passen. Klauwaandoeningen zijn in een vroeg stadium beter en effectiever te behandelen dan wanneer de aandoening zich al verder heeft ontwikkeld. Zorg ervoor dat de koe wordt bekapt door iemand die weet wat hij doet. Tevens is het belangrijk dat koeien routine matig bekapt worden, curatief maar ook zeker preventief. Door het registreren van de klauwaandoeningen krijgt u goed inzicht van de klauwgezondheid op koppel- en dier niveau. Door exact te weten welke aandoeningen het meest aanwezig zijn kunnen er doelgericht stappen worden ondernomen. Meten is weten!

Investeer  in huisvesting. Overbezetting, krappe boxen en betonnen vloeren  zorgen voor extra  druk op de klauwen. Koecomfort geeft rust voor de koe en dat doet de klauwen goed.  Kijk kritisch naar eventuele stressfactoren. Voorbeelden van stressfactoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de klauwen zijn hitte, overbezetting of een verkeerde omgang met koeien.

 

Binnen het klauwmanagementplan, kunnen een aantal punten meestal al gelijk aangepakt worden. Andere punten binnen het plan vragen soms om een investering, vanzelfsprekend kunnen die pas aangepakt worden als er daar ruimte voor is. Elke stap is een stap dichter bij gezondere klauwen!

Het verbeteren van de klauwgezondheid vraagt om een lange termijn visie, waarbij een holistische aanpak het beste effect geeft. Belangrijk is dat er een goed plan gemaakt wordt, dit geeft houvast en een heldere kijk op de klauwgezondheid.

(Illustrations by AHDB)

 

 

 

Deel dit bericht